Berbagi ilmu agama:
💰💰 BOLEHKAH MEMBERI ZAKAT MAL KEPADA ORANG YANG MAMPU

📜 Asy Syeikh Muhammad Bin Sholih Al Utsaimin:

🔖 Tanya: Apakah boleh bagi orang yang mampu mengambil shodaqoh dari orang kaya?

🔖 Jawab: Apabila harta yang dibagikan yang dimaksud adalah zakat maal, maka tidak halal untuk memgambilnya KECUALI orang yang berhak yang menerima zakat.

👓 Adapun kalau harta yang dimaksud adalah shodaqoh maka orang yang mampu boleh mengambilnya.

••••••••••••••••••••••••••

📥 Sumber: Majmu’ Fatawa Wa Rosail Asy Syeikh Ibnu Utsaimin 18/342
💾 Telegram: https://bit.ly/Berbagiilmuagama
📑 Alih bahasa: Abu Arifah Muhammad Bin Yahya Bahraisy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Advertisements